JSME

JSME:

  • pražské

Milujeme Prahu. Toužíme, aby byla krásná nejen svou architekturou a historií, ale i svou přítomností a budoucností – aby byla uzdravená ze svých ran a stala se místem, kde se dobře žije všem jejím obyvatelům.

  • evangelické

Věříme, že velký příběh Bible může i dnes orientovat, inspirovat a proměňovat lidské životy. Zjišťujeme, že Ježíšovo evangelium je mnohem lepší zpráva, než jsme mysleli, a chceme se o ni podělit s přáteli.

  • společenství

Učíme se žít nejen sami pro sebe, ale být si navzájem oporou a dělit se o své radosti i strasti. Těšíme se na vaši návštěvu, ať už hledáte duchovní domov, anebo se na své cestě životem jen chcete potkat s dalšími poutníky.

TaCesta

– Ježíš řekl svým učedníkům, že On sám je cesta, pravda a život (J 14:4-6). Křesťanství tedy spočívá především v následování Krista, a toto následování má individuální i komunitní rozměr – na této cestě nejsme sami.

– Právě toto vyjadřovali první křesťané, když si říkali lidé té Cesty (Sk 9:2;18:26; 19:9, 23;22:4; 24:14, 22). Svou víru chápali nikoli jako příslušnost k instituci, ale jako proces společného následování Krista.

– Tak i my se nepovažujeme za „majitele pravdy“ nebo příslušníky jediné správné organizace, ale za společenství poutníků, kteří zaslechli Kristovo pozvání a vyrazili pod jeho vedením spolu s ostatními poutníky na cestu „domů“.

Koncem roku 2009 jsme začali podkládat základy našeho společenství na základě povzbuzení z Písma: Já … mám mnoho lidí v tomto městě. (Sk 18:10)

S tím souvisí slogan, který nám od počátku sloužil jako vodítko vyjadřující, čím chceme být: Normální církev pro normální lidi.