CHCEME

TaCesta: organismus nebo organizace?

Pokud je Bůh generál, církev musí vypadat jako armáda.
Pokud je Bůh manažer, církev musí vypadat jako firma.
Pokud je Bůh otec, církev musí vypadat jako rodina.
(autor neznámý)

Rozrostli jsme se z malé party přátel na regulérní církevní společenství (okruh přibližně kolem 150 lidí, v neděli se sejde vždy asi polovina…). Ukazuje se, že v tomto počtu už nestačí jen intuitivně a spontánně sdílet směr, hodnoty a organický řád. Pro pohodlí všech je potřeba vytyčit tyto věci viditelně.

Církev je v Bibli popsána jako Kristovo tělo a nevěsta, Boží rodina a chrám Ducha.

Chceme tedy:
1. Být tu pro Krista – následovat, oslavovat a poslouchat ho, líbit se mu a sloužit mu.
2. Být tu jedni pro druhé – vytvářet duchovní rodinu, prostor bezpečí, sdílení a růstu.
3. Být tu pro město – nabízet setkání s křesťany, s evangeliem a s Boží přítomností

Živé tělo roste, a tak chceme růst třemi směry: vzhůru, dovnitř a ven