Porodní bolesti budoucího věku

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 15. listopad 2015 /

       

Drazí,

zatímco si dnes večer pročítám text evangelia na nadcházející neděli, zapnul jsem televizi a v ní jako šokující ilustrace právě přečteného běží aktuální zpravodajství z centra Paříže, kde právě probíhá děsivý teroristický útok.

V onom evangelijním textu (Marek 13:1-10) Ježíš mluví o době, kdy se zhroutí dosud neotřesitelné jistoty, takže „kámen nezůstane na kameni“. Říká, že uslyšíme zprávy o nepokojích a katastrofách. Především ale k tomu všemu říká: NEBOJTE SE!

Bible nás učí, že tento svět není v pořádku, že je tragicky porušený hříchem, že „všechen leží ve tmě“. Bůh ale tento svět nekonečně miluje a v Ježíši Kristu přišel tento svět nikoli soudit, ale spasit. A proto, jak čteme ve stejném textu, musí být evangelium kázáno všem národům. A ve všech národech přinese své ovoce spásy.

Jaké evangelium, jakou dobrou zprávu má pro nás Bůh dnes, tváří v tvář děsu, zastrašování, teroru? Přijďme si poslechnout jeho slova a prožít alespoň předchuť jeho království tuto neděli v obvyklém čase od 17:30 do našeho klubu Zázemí v Bartolomějské 13.

V Jeho milosti,
Saša

PS: Prosím, modleme se tento víkend – za zraněné, trpící a pozůstalé v Paříži a také za celou Francii a Evropu, včetně naší země – abychom nepodlehli zastrašování, aby nedošlo k panice, aby se neprobudila nenávist a pomsta proti nevinným, aby viníci byli dopadeni a rukojmí osvobozeni – a hlavně, aby se v těchto všech „porodních bolestech“ rodil budoucí věk, kdy Bůh setře každou slzu z našich tváří a spolu se zástupy ze všech národů a jazyků budeme společně v míru a jednomyslnosti uctívat Beránka.

Comments are closed.