O proměnění na hoře

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 1. březen 2015 /

       

poslední dny zakoušíme už skoro v jarním slunci a ve vzduchu začínáme tušit proměnu, i když je možná ještě brzy a víme, že to nějaký čas potrvá…

Podobné je to myslím i v duchovním smyslu. Ať už více, či méně vědomě, všichni očekáváme proměnu svou vlastní i celého stvoření – poznenáhlu, průběžně a jednou také finálně a úplně, až se naplní Jeho vůle a přijde Jeho království.

Text evangelia (Marek 9:2-9), který k nám zazní tuto neděli, ale mluví o jiné proměně. Vypráví o tom, jak Ježíš vzal své nejbližší na vysokou horu (nejspíše hora Tabor v Galileji) a „proměnil se před nimi“. To je velmi zvláštní, protože obyčejně máme za to, že Ježíš se nemění, je „tentýž včera, dnes i navěky“.

A tak vás zvu, abychom se i my vydali s Ním na cestu dál, možná že na nějakou naši vlastní vysokou horu, kde ho uvidíme jinak, než kdykoli dřív. Zvláště teď v postním období nechme tuto výzvu, ať nás osloví až do morku kostí. Nechme Ježíše, ať nás překvapí sám sebou – a nejen tuto neděli!

Proměnění na hoře

Comments are closed.