Mise beránků mezi vlky

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 3. červenec 2016 /

       

Jako po pracovním týdnu nadchází víkend a po školním roce prázdniny, tak po tomto přítomném věku nadchází Boží království. Ježíš přišel tuto proměnu světa vyhlásit a zahájit – a její pokračování svěřil i nám.

Než se Ježíš vrátí a tuto proměnu dovrší, posílá do každého koutku světa nás, své učedníky. Ano, často se tu můžeme cítit jako nazí v trní, jako ovce mezi vlky. Je ale mnohem lepší být ovcí, než vlkem, jak uslyšíme v evangeliu na tuto neděli (Lukáš 10:1-11). Zvláště, když víme, že přijde čas, kdy všechna zloba a nepřátelství zmizí, kdy slovy proroka „vlk bude bydlet s beránkem, leopard ulehne vedle kůzlete, tele se bude pást spolu s lvíčetem a malé dítě je povede“ (Izaiáš 11:6).

Comments are closed.