Jsi tedy král?

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 22. listopad 2015 /

       

Drazí,

čas letí, země se točí a před námi je poslední neděle církevního roku (ano, za týden pak už začíná Advent). Tato poslední neděle se v mnoha církvích slaví jako slavnost Krista Krále a je myslím nanejvýš vhodné a užitečné, abychom ji takto oslavili i my.

V evangelijním textu pro tuto neděli (Jan 18:33-37) Pilát klade Ježíšovi zásadní otázku: „Jsi tedy král?“ A myslím, že tuto otázku mu každý potřebujeme položit i my – znovu a znovu. Často to kolem nás, ale i v nás, totiž nevypadá, že by Ježíš kraloval. Jeho království je ovšem jiné, skryté, „ne z tohoto světa“. Neprosazuje se násilím, ale láskou. Neuchvacuje území, ale srdce.

Pilát nakonec nechal na kříž napsat své vyznání a ve třech jazycích prohlásil Krista „židovským králem“. Můžeme si to připomínat, když jdeme kolem známé sochy na Karlově mostě, nebo kdykoli jindy. Někdo volí Losnu, někdo Mažňáka, ale my můžeme pomyslně zvolat „Ježíš na hrad!“ a zvolit prezidentem svých životů právě jeho.

Pojďme se v neděli poklonit našemu Králi a Spasiteli, pojďme mu dát místo, které mu náleží. Pojďme se od Krále králů nechat pozvat na hostinu, kterou žádný mocnář tohoto světa vystrojit neumí. Věřím, že se z jeho milosti bude znovu podávat láska, radost, pokoj a další speciality z nebeského dovozu!

Comments are closed.