Evangelium podle Rút

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 7. únor 2016 /

       

Drazí,

před týdnem jsem tu sdílel malé zamyšlení nad knihou Rút, v neděli jsem pak kázal z Lukáše. Jenže mi to téma nějak nejde z hlavy, a tak tentokrát nebudu vymýšlet nic jiného a v neděli se tedy spolu podíváme do Starého zákona.

Otázky kdo je „in“ a kdo „out“, koho se v životě držet a do jaké míry, otázky identity, sounáležitosti, samoty, obavy z budoucnosti a další, které v tomto příběhu zaznívají, jsou dnes úplně stejně aktuální jako kdysi. Veřím, že tedy i v tomto textu uslyšíme evangelium a že tak, jako Bůh přizval cizinku Rút do svého lidu a do svého příběhu, zve i nás – a všechny kolem nás.

Comments are closed.