Zvedněte hlavy

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 29. listopad 2015 /

       

Drazí,

je před námi první adventní neděle. Čeká nás čas uklízení, vaření, pečení, nakupování, všemožných večírků a taky stíhání termínů. Všudypřítomný reklamní kýč, a ne vždy povznášející koledy…

Proč to všechno? Co je vlastně Advent? Latinské slovo „adventus“ znamená „příchod“ a stručně řečeno je to čtyřtýdenní období, kdy se připravujeme prožít svátky Kristova příchodu na svět. Něco jako když žena oznámí muži, že čekají miminko.

První vánoce nenastaly jen tak, předcházela tomu dlouhá příprava. Tisíc let se Izrael modlil, aby se narodil „výhonek z kmene Davidova“. Marie uvěřila, otěhotněla Božím slovem a spolehla se, že (nejen) její budoucnost je v Božích rukách.

Náš text na tuto neděli (Lukáš 21:25-36) mluví o těžkých časech, kdy budou otřeseny všechny lidské jistoty a svět bude žít v úzkosti z toho, co má přijít. Ať už se nám to líbí nebo ne, právě v takových časech žijeme. Mnozí se začínají bát, mnozí propadají panice a zmatku. A v takových časech nám Ježíš říká: „Pozvedněte hlavy.“ Král je blízko. Přichází „s mocí a velikou slávou“. Vyhlížejme jej spolu v jistotě, že po sebedelší noci přijde svítání. Držme se světla a vydávejme o něm svědectví.

Pro naše společenství je advent navíc časem výročí. První adventní neděli v r. 2009 se se nás malá hrstka začala scházet ke čtení Písma a sdílení večeře Páně a o dva roky později, na první adventní neděli 2011, jsme už jako společenství TaCesta zahájili naše veřejné bohoslužby v Café Louvre.

Pojďme tedy oslavit, co mezi námi Bůh dělá, pojďme se spojit v naději, že „tma už pomíjí a pravé světlo už svítí“, pojďme společně okusit kousíček zaslíbeného království pokoje, spravedlnosti a lásky.

Comments are closed.