Všechno křivé bude přímé

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 6. prosinec 2015 /

       

Drazí,

možná za sebou taky máte další celkem únavný týden. Možná vám taky nedělá dobře tma, zima, vlhko a lezavo. Možná si nejste jistí, kde brát sílu a elán do dalších dnů.

V tom případě je právě pro vás (stejně jako pro mě) na míru připravena dobrá zpráva nynějsšíh oadventního období. „Tma pomíjí a pravé světlo už svítí.“ Tuto druhou adventní neděli budeme společně číst o Janu Křtiteli, smělém a nekonformním prorokovi, který žil před mesiášovým příchodem na svět a připravoval jeho cestu. Podobně i my žijeme před Jeho druhým příchodem a je i na nás připravovat jeho jeho „cestu“.

Svět i dnes potřebuje „hlas volajícího na poušti“. Také Bůh i dnes hledá ty, kdo by se chtěli stát jeho hlasem. I dnes platí, co kdysi volal skrze Jana na judské poušti: „Křivé věci budou přímé, hrbolaté cesty budou hladké a veškeré lidstvo uvidí Boží spásu!“ (Lukáš 3:5-6) Může být nějaká lepší zpráva?

A tak nám přeju, abychom přes všechny křivosti a hrboly kolem nás i v nás nepřestávali vnímat Hlas a abychom ho nechali mluvit k nám a skrze nás.

Comments are closed.