Ve světě, ne ze světa

Řečník: Saša Flek
Datum: čtvrtek 1. leden 1970 /

       

Drazí,

tento svět je fantastické a zároveň šílené místo – plné krásy a hrůzy, požehnání i prokletí, radosti a zoufalství. Stačí se podívat do zpráv nebo do očí lidí, s kterými jedeme v metru do práce.

Všichni víme, že Bůh „tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna“ (Jan 3:16). Skvělá zpráva! Zároveň ale také čteme, že „celý svět leží ve zlu“ (1Jan 5:19). Hrozná zpráva. Jak to tedy je? Jak to má Bůh se světem (a co se tím slovem vůbec myslí)? A jak to máme se světem my, kdo tu žijeme?

V nadcházející sedmou (a poslední) neděli velikonočního období uslyšíme o Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě (Jan 17). Modlí se v ní za nás, své učedníky. Nebere nás ze světa, naopak nás do něj posílá. Chce, abychom byli na světě, ale ne „ze světa“. Patříme do světa, ale nemusíme patřit světu.

V čem jsou tyto pravdy osvobozující a jak tedy můžeme v tomto světě žít – a nejen přežít – o tom budeme v neděli rozjímat.

Comments are closed.