Svítání shůry

Řečník: Zach Harrod
Datum: neděle 13. prosinec 2015 / 17:30

       

Drazí,

druhý týden Adventu rychle uběhl a je před námi třetí adventní neděle. Možná se vám tomu taky ani nechce uvěřit, ale už za dva týdny se budou po celém světě slavit Ježíšovy narozeniny. Tak mě napadá – co by si asi Ježíš k narozeninám přál? A jak mu jeho přání můžeme splnit?

O tom i dalších otázkách budeme společně rozjímat tuto neděli, kdy uslyšíme jednu z nejkrásnějších pasáží Lukášova evangelia – jednu z básní, kterými tento evangelista svůj spis otevírá. Podle prvního slova jejího latiského znění se jí říká Benedictus (Luk 1:67-79) a pro svou krásu a sílu byla mnohokrát zhudebněna.

Jde o nádherné proroctví o spáse, které vyřkl nad novorozeným Janem Křtitelem jeho otec Zachariáš – a tak se myslím velmi hodí, že se s námi o kázání z tohoto textu podělí jeho jmenovec Zach!

Comments are closed.