Neděle po Velikonocích: Dotkni se mě, Tomáši!

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 12. duben 2015 / 17:30

       

Je týden po Velikonocích a i počasí a příroda nám dává jasné signály, že vzkříšení a znovuzrození je něco, co Bůh zakódoval do řádu svého stvoření – není to skvělé, že po pátku vždy nakonec přijde i neděle, že po zomě přijde jaro, po hladovění nasycení a po neklidu a smutku nakonec pokoj a radost?


Jsem právě v Anglii jako jeden z řečníků na konferenci křesťanských nakladatelů a ráno jsem byl na procházce zdejší malebnou krajinou – s usedlostmi, pastvinami a vší co k tomu patří. A myslel jsem na příběh Bible a jeho vrchol: Velikonoční zázrak. My lidé jsme se nejen začali vraždit navzájem – nakonec jsme o Velikonocích zavraždili i samotného Boha. Bůh to dovolil, podstoupil. Nechal se zabít, vyškrtnout, vykázat z našich životů a z našeho světa. Třetího dne ale vstal z mrtvých a dnes žije ve světě jako vzkříšený Bůh – nesamozřejmě, neokázale, v srdcích těch, kdo se s ním setkali a uvěřili.

O takovém nesamozřejmém setkání a zázraku víry budeme číst i tuto neděli v textu, který pojednává o tom, co se stalo přesně týden po Velikonocích: setkání „nevěřícího“ Tomáše se vzkříšeným Kristem. Myslím, že když se Ježíš dal k dispozici jemu, dává se poznat i každému z nás. A když mohl uvěřit i skeptik Tomáš, je to výzva pro každého z nás i z našich blízkých. Každý člověk může uvěřit – jen se dotknout Vzkříšeného. Ale jak?

Comments are closed.