Království jako hořčice

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 14. červen 2015 /

       


Kázání bude o království, které nemá žádný hrad – dokonce ani hradby nebo hranice z elektrického či ostnatého drátu. Ježíš nám Boží království připodobňuje k úplně jiným věcem, např: kvas v těstě, „samo od sebe“ rostoucí semínko obilí, anebo dokonce taková divná věc jako je hořčice!


Každopádně jsem vděčný, že jsem dostal pozvání a povolení ke vstupu do takového království, s takovým Králem, jako je on. Proč bych se měl klanět nebo sloužit jiným králům? Proč bych měl budovat nebo hájit jiná království?

Těším se, že i dnes večer spolu okusíme přítomnost nebeského Krále, který jediný si zaslouží naši úctu a loyalitu. Těším se, že se mu budeme společně klanět a naslouchat jeho slovům. Těším se na „spravedlnost, pokoj a radost“ jeho království, kterou máme privilegium zakoušet už teď – a jednou v plnosti navěky!

Comments are closed.