Jakým jazykem mluví Duch?

Řečník: Saša Flek
Datum: neděle 24. květen 2015 /

       

Drazí,
sedm týdnů Velikonoc je za námi a tuto neděli společně oslavíme svátek letnic. Je sice u nás méně známý, ale o to důležitější si ho připomenout.

V židovské tradici označoval začátek obilné sklizně – a v Novém zákoně (Skutky 2) nachází tento význam nové naplnění. Na učedníky přichází Duch svatý a rodí se církev, která vyjde do všech národů shromažďovat poztrácené Boží děti.

Zajímavým průvodním jevem příchodu Ducha jsou „nové jazyky“. Lidé, kteří si dříve nerozuměli (už od Babylonské věže), si najednou rozumí. A co je tím novým jazykem Ducha? Náš text nám napoví, že jsou to „vidění“ a „sny“. Co vidíme? O čem sníme? A co vidí – a o čem sní – Bůh?

Comments are closed.