TaCesta – Pražské evangelické společenství

Cesta_prázdniny_srpen
Během měsíce srpna se naše společenství veřejně neschází, užíváme dovolených, čerpáme sil a připravujeme se na zářijový start našich setkávání. OD ZÁŘÍ se tedy budeme zase těšit   – nejen – v rámci veřejných bohoslužeb konaných o lichých nedělích v centru Prahy v klubu Zázemí.

us

EN: Our fellowship doesn’t meet during August, we have our summer holidays during which we refresh, vacation and get ready for our fellowship’s gatherings beginning in September. STARTING SEPTEMBER we’re looking forward to seeing you – not only – at our public Sunday gatherings happening every odd Sunday in the center of Prague in Zázemí.