TaCesta – Pražské evangelické společenství

Setkávání RYTMUS
Počínaje únorem 2017 se k veřejným bohoslužbám setkáváme každou lichou neděli v 17 hod. Těšíme se na všechny příchozí.