TaCesta – Pražské evangelické společenství

WEB
Setkávání našeho společenství probíhá každou neděli od 17 hod., a to v hlavním sále klubu Zázemí v centru Prahy. Zamyšlením nad Biblí nás obvykle provází Marek Tyl, který se snaží o srozumitelnou interpretaci Božího slova, přístupnou všem – rádi Vás mezi sebou přivítáme.

us

EN: Our fellowship meets every Sunday at 5 PM in the main hall of Zázemí, a club located in the center of Prague. Time spent thinking about God’s Word is usually lead by our pastor Marek Tyl, who tries to present Bible in an understandable and accessible way – come and join us on Sunday :-) We usually offer English translation, if you’re a larger group please let us know in advance to count on you + if you can, bring your own headphones and come 15 min. before we start to set you up with what you’ll need. Thank you.